0m
to

Dygwyl Y Meirw

Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE

About

Tydi Taid ddim yma mwyach - ond, yng nghistiau'r?atig, mae ei straeon yno'n disgwyl i gael eu darganfod. Trwy gymeriadau traddodiadol Cymreig fel yr Hwch?Ddu Gota, y Ledi Wen a Jac y Lantarn, mae Gwen yn darganfod bywyd newydd yn straeon ei Thaid, a dyfodol hi ei hun fel adroddwraig straeon. Trwy fiwsig, hiwmor, goleuadau iasoer, triciau theatrig, pypedau cysgod ac ysbrydion hedegog, mae'r sioe yn gorffen ar nodyn hapus, gobeithiol. Dewch mewn gwisg Nos Galan Gaeaf! Cymraeg gyda nodiadau Saesneg. Yn addas ar gyfer : 4-12 a teuluoedd *Taid isn't here any more - but, up?in the attic cupboards, his stories are ready to be discovered?.?A celebration of our ancestors and Celtic Festival?of the Dead traditions - told with the help of Welsh Halloween characters the Black Sow, the White Lady and Jack the Lantern. Puppets, actors, magic, music - and spooky shadows?. Come in Halloween costume! * *Welsh with English notes. Age Guidance : 4-12 and families *

Comments

There are no comments yet, be the first!


New Comment

You must be logged in to post a comment.
52.41622900,-4.06273300

Need directions?
52.41622900,-4.06273300

Hotels Nearby