0m
to

I Wish I Was A Mountain

Aberystwyth University, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE

About

Ar ddiwrnod y ffair flynyddol enwog, mae tref Faldum yn derbyn ymwelydd annisgwyl. Mae crwydryn yn cynnig caniatau dymuniad unrhyw un sy'n gofyn. Wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio gan gyn- Bencampwr Barddoniaeth Glastonbury Toby Thompson, mae'r sioe yn defnyddio odl, cerddoriaeth fyw, ac ychydig bach o athroniaeth fetaffisegol i ail-ddychmygu'n feiddgar stori dylwyth teg glasurol Hermann?Hesse. *On the day of the famous annual fair, the town of Faldum receives?an unexpected visit. A wanderer offers to grant a wish to anyone who wants one. Written and performed by former Glastonbury Poetry Slam Champion Toby Thompson, I Wish I Was a Mountain uses rhyme, live music, and just a smattering of metaphysical philosophy to boldly reimagine Hermann Hesse's classic fairy-tale. *

Comments

There are no comments yet, be the first!


New Comment

You must be logged in to post a comment.
52.41622900,-4.06273300

Need directions?
52.41622900,-4.06273300

Hotels Nearby